ธ.ก.ส เปิดให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินรายละ 50000 บาท ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ

ทั่วไป

สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน หมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังร้อนเงิน เงินขาดมือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงๆมาใช้

โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ตามมติของ ครม.
เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอยื่นกู้ฉุกเฉิน ได้ไม่เกินรายละ 50,000บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.85%/เดือน มีระยะเวลาในการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5ปี

Loading...

ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ มีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน รายละ 5 หมื่นบาท

2.ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

3. ดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4. ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

5. หลักเกณฑ์ให้กู้ ดูจากความสามารถในการจ่ายหนี้ รายได้ และรายจ่าย

6. ใช้เครดิตบูโรด้วย แต่ไม่มีผลกับการขอสินเชื่อนี้

7. สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชน หรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินไม่ดี สามารถกู้เงินได้
สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้านของท่าน

Loading...